Nyomtatás

Gyakran ismételt kérdések


1.) Mi a Hitel igénylésének menete?

 • a Hitel igényléséhez az első lépés a Hitelképesség felmérő lap kitöltése
 • amennyiben az ügyfél megfelel a Hitelképesség felmérő lapban megfogalmazott kritériumoknak, erről értesítjük, és egyben felkérjük, hogy elektronikus formában juttassa el hozzánk a vállalkozásával kapcsolatos alapvető, kötelezően benyújtandó dokumentumokat. Ez az előszűrés folyamata.
 • az előszűrés eredményéről Társaságunk értesíti az Ügyfelet és pozitív előszűrés esetén bekérjük a hitelkérelemhez szükséges dokumentumokat , valamint felkérjük, hogy indítsa el a hitelbírálathoz elengedhetetlen értékbecslés megrendelését.
 • A benyújtott dokumentumok alapján megtörténik a hitelkérelem elbírálása, amelynek eredményéről értesítjük az ügyfelet
 • Pozitív hitelbírálat esetén hitelajánlatot küldünk az ügyfélnek, és amennyiben elfogadja azt, időpontot egyeztetünk vele a szerződés megkötésére.
 • Megtörténik a szerződéskötés, közjegyzői okiratba foglalás, majd a folyósítási feltételek teljesítése esetén átutalásra kerül az összeg az Ügyfél hitelkérelmében megadott bankszámlájára egy összegben, illetve igény esetén akár több lépcsőben

2.) Ki igényelheti a Hitelt?

 1. Újonnan alapított vállalkozás is igényelheti
 2. Egyéni vállalkozó (EV -s is)
 3. Kft.
 4. Bt.
 5. Zrt.
 6. Nyrt.
 7. Egyéni ügyvéd i iroda

Amely megfelel az alábbi követelményeknek:

 1. Nincs köztartozása
 2. Az elmúlt 2 évben nem volt veszteséges
 3. Rövid és hosszú lejáratú kötelezettsége az árbevételéhez képest nem túl nagy
 4. Van tehermentes ingatlan fedezete
 5. Számlával el tudja majd számolni a hitelcélt
 6. Nem áll felszámolás, csõd, végrehajtási eljárás alatt

3.) Ki nem igényelheti a Hitelt?

 1. Akinek árbevételének több, mint a fele elsődleges mezőgazdasági tevékenységből származik
 2. Köztartozása van, veszteséges volt
 3. Nincs magyarországi székhelye vagy telephelye


4.) Mekkora a minimálisan és a maximálisan felvehető hitel összege?

Az igényelhető hitel minimum összege 500,000 forint, a maximálisan felvehető hitel összege 50,000,000 forint ügyletenként kölcsönösszeg, a kamat és a futamidő meghatározása a fedezet és az ügyfél minősítésétől függ

5.) Hol használható fel a Hitel?

 1. Beruházási hitel esetében a cég székhelyén, telephelyén, ami Budapest és Pest megyén kívüli
 2. Forgóeszköz hitel esetében a cég székhelyén, ami Budapest és Pest megyén kívüli
 3. Nincsen település megkötés

6.) Mire lehet és mire nem lehet felhasználni a Hitelt?

hitel felhasználható az alábbi hitelcélokra

 1. Ingatlan vásárlás lakás, családi ház, iroda, műhely, raktár, üzlethelyiség, telek
 2. Ingatlan felújítása, korszerűsítése
 3. Eszközbeszerzés, gépvásárlás
 4. Cégautó
 5. Fogászati gép
 6. Szoftver
 7. Újonnan alapított cég esetében új munkaerő
 8. Készletek

megvásárolandó/felújítandó ingatlan lehet használt, illetve bérelt, a megvásárolandó eszköz lehet használt hitel az alábbi hitelcélokra nem használható fel

 1. Áfa finanszírozására
 2. Működési költségre
 3. Hitelkiváltásra
 4. Kapcsolt vállalkozástól és a hiteligénylő vállalkozás tulajdonosaitól történő eszközvásárlásra

7.) Mennyi önerővel kell rendelkezni az Ügyfélnek a Hitelhez?
Beruházás teljes megvalósulási költségének minimum 10%-ával kell rendelkezni a hitelfelvételhez, melynek elköltését legkésőbb a folyósításig igazolni kell

8.) A Hitel futamideje, türelmi ideje és költségei?

A Beruházási Hitel futamideje maximum 120 hónap lehet, türelmi ideje pedig maximum 24 hónap
A Forgóeszköz Hitel futamideje maximum 36 hónap lehet kamatokról és a díjakról Kondíciós lista alapján
tájékozódhat
Szerzõdéskötéssel kapcsolatos tranzakciós díj 50,000 forint
Ügyvédi díj a hitelösszeg függvényében

9.) Mi nem tartozik bele az 50 000 forintos tranzakciós költségbe?

 1. Értékbecslés
 2. Ügyvédi díj
 3. Közjegyzői díj
 4. Dokumentációs díj (földhivatal, NAV, stb )

10. Kaphatok-e hitelt amennyiben vállalkozásom egyszer már igényelt?
Igen, amennyiben az ügyfél és a fedezet minősítése ennek megfelel

11.) Lehet-e előtörleszteni illetve végtörleszteni a hitelt , és ha igen milyen költséggel?
A Hitel bármikor előtörleszthető és végtörleszthető .

12.) Lehet-e a beruházás tárgya orvosi praxis megvásárlása?
beruházás során megszerzett jog a vállalkozás tulajdonába kell, hogy kerüljön Tekintettel arra, hogy a praxisjog nem kerül a vállalkozás tulajdonába, így ennek finanszírozása nem lehetséges Ugyanakkor az eszközök, berendezések, ingatlan vásárlására természetesen van lehetőség

13.) Induló vállalkozás igénybe veheti a Hitelt?
Válasz: Igen

14.) Megkezdett beruházásra igényelhető -e a Hitel?
Válasz: Igen, befejezett beruházás azonban nem finanszírozható

15.) Az ügyfél ERF pályázati pénzt nyert el támogatási szerződés szerint ennek 85 %-a EU-s, 15 %-a magyar költségvetésből származik Ez esetben a 15 % beszámítható -e az önerőbe?
Válasz: támogatás nem számítható bele az önerőbe

16.) A hitelt egyenlő nagyságú részletekben vagy egyedi ütemezésben kell visszafizetni.
Válasz: Egyedi törlesztés előírható, nem szükséges egyenlő részletekben fizetnie az ügyfélnek

17.) NAV végrehajtás alatt álló cég (cégkivonatra bejegyezve) finanszírozható -e? Az ügyfél fizetési megállapodást kötött az adóhatósággal mely alapján nemleges adóigazolást kapott azaz amíg a fizetési halasztással nem esik késedelembe nincs lejárt adótartozása
Válasz: fenti esetben finanszírozható az ügyfél, hiszen csak azok a vállalkozások nem részesíthetők támogatásban, amelyek ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett)

18.) A beruházási hitel esetén 10 % önerõt ír elõ. Teljesíthető-e az önrész uniós támogatásból (GOP TÁMOP DDOP KEOP)?
Válasz: az önerő forrása nem lehet sem közvetlenül sem közvetetten az Európai Regionális Fejlesztési lapból (ERF ), Európai Szociális lapból vagy Kohéziós lapból származó támogatás fent felsoroltak mindegyike ezek közé sorolható, így önerőként nem számítható be

19. Két cég 1 - 1 tulajdoni hányadban tulajdonosa egy üzlet céljául szolgáló ingatlannak, melyet fel kívánnak újítani beruházás egységes egy költségvetéssel egy kivitelezővel készülne viszont a tulajdoni arányoknak megfelelően a beruházás finanszírozása megoszlik a két cég között beruházáshoz mindkét cég hitelt kíván felvenni felújítandó üzletet bérbeadással (6820 – saját tulajdonú ingatlan bérbeadása) hasznosítják ez lenn e a hitel visszafizetés forrása is fenti hitelcél illetve egy beruházáshoz két adós finanszírozható?
Válasz: Azonos beruházásra két különböző társaság nem kaphat külön -külön hitelt. Amennyiben a beruházást teljes egészében az egyik vállalkozás végzi el, ő finanszírozható

20.) A kihelyezett hitel államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatásnak minősül?
Válasz: Igen.

21.) Egy KEOP 5 5 támogatás önereje lehet a Hitel?
Válasz: KEOP 5 5 esetében az önerő nem lehet államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás - kivéve, ha a pályázó költségvetési szerv -, az ÚSZH keretében kihelyezett hitel viszont államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás Tehát a válasz Nem.

22.) A Hitel igénybe vevői körébe beletartoznak-e az egyéni cégek egyéni ügyvédek ügyvédi irodák közjegyzők bírósági végrehajtók szabadalmi ügyvivők alapítványok?
Válasz: A PF alapján jogosult lehet

„C1. Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek a (GOP) Program keretében a pályázatnyertes Közvetítők útján Támogatásra jogosultak a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország
területén fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások. Kedvezményezett jogi személyiségű, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, valamint szövetkezet lehet.”

Gazdasági társaságok A Gt. szerinti – támogatásban részesíthető - gazdasági társaságok a kkt , bt , kft , rt Egyéni cégre, egyesületre, közjegyzői irodára, végrehajtói irodára a Gt szabályait kell alkalmazni, azonban ezek nem a Gt szerinti gazdasági társaságok Ügyvédi iroda nem gazdasági társaság

Egyéni vállalkozók Kizárólag az Evtv szerinti egyéni vállalkozók Ügyvédek, közjegyzők, bírósági végrehajtók, egyéni szabadalmi ügyvivők – a törvény alapján - nem minősülnek egyéni vállalkozónak (Egyéni cég sem )

Szövetkezetek 2006 évi X tv szerinti szervezet (szövetkezet)
Az alapítványok egyik – PF által elõírt - kategóriába sem férnek bele, ezért nem finanszírozhatók

23. A hitel igénylõ a hitelkérelem benyújtása előtt már önerőből megkezdte a projektet megkötötte az adás-vételi szerződést. Támogatható -e a hiteligénylés?
Válasz: igen, mivel megkezdett beruházás is finanszírozható

24. A hitelprogram keretében teljesült beruházás tárgya értékesíthető -e a hitelfutamidejének lejárta előtt?
Válasz: igen, mivel a hiteligénylőnek az Európai Unió által kibocsátott COCOF NOTE iránymutatása alapján nincs fenntartási kötelezettsége

25. Megoldható -e a hitel – ezzel együtt a kamattámogatás – átvállalása amennyiben az eredeti hiteligénylő pénzügyi zavarba kerül emiatt lehetetlenné válik a hitel visszafizetése
Válasz:
Lehetséges, az NFÜ külön engedélyével, továbbá a hitelintézet új hitelbírálati eljárást kell, hogy lefolytasson. A hiteligénylő a beruházás során a beszerzendő tárgyon egyéb munkálatokat is kénytelen

26. Lehetséges –e hogy a kiegészítő munkálatokat is finanszírozza a hitelből?
Válasz: igen, lehetséges abban az esetben, ha a hiteligénylő nem saját maga végzi a kiegészítő munkálatot. Saját megvalósítás a programból ugyanis nem finanszírozható

27.) A Hitel génylésekor a hiteligénylő kapcsolt és partnervállalkozásai által felvett támogatásokat is vizsgálni kell-e?
Válasz: a kapcsolt vállalkozások de minimis támogatásait nem kell vizsgálni egy adott vállalkozás hitelfelvétele esetén, nincs olyan előírás, amely elrendelné, hogy kapcsolt vállalkozások esetén össze kellene számítani ezeket.

28.) A forrásból finanszírozható -e ingatlanvásárlás esetén az ingatlanhoz tartozó illetékfizetés?
Válasz: Nem NFÜ állásfoglalása alapján

29. Lehet felszámolási eljárásból vagy végrehajtási eljárásból ingatlant vásárolni?
Válasz: Igen.

30. A Programból finanszírozható bármely vissza nem térítendő támogatás "előfinanszírozása"?
Válasz: Nem, támogatás előfinanszírozása a programból támogatáshalmozódást eredményez a 1083/2006 EK rendelet értelmében, így ennek elkerülése érdekében a támogatás előfinanszírozása a Hitelből nem engedélyezett

31.) Kombináltható-e a Hitel és vissza nem térítendő támogatás egy adott projekt finanszírozása esetében, ha az önerőt a hiteligénylő biztosítani tudja saját forrásból?
Válasz:  igen kockázatos, még az ügyfél részére is 1083/2006 EK rendeletben foglalt támogatáshalmozódás elkerülése érdekében az ügyfélnek szigorúan elkülönített nyilvántartást kell vezetni és a projekt keretében felmerült költségeket már a pályázata benyújtásakor a pályázni kívánt forrásokhoz kell rendelnie mennyiben nem ennek megfelelően jár el, úgy a vissza nem térítendő támogatás elszámolásakor a Hitel támogatástartalmával csökkentik a vissza nem térítendő támogatás összegét

Kapcsolat

Cím: 1068 Budapest, Király utca 80.
Mobil: +36 30 389 0963
Fax: +36 22 999 450
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beruházási/Forgóeszköz hitel

 • forint alapú, fix kamatozású
 • nincs árfolyamkockázat, átlátható
 • nincs hitelbírálati díj